Otellerde Gıda Güvenliği

Günümüz rekabet şartlarında, aşağı yukarı aynı mönülerin, aynı konseptlerin, aynı aktivite programlarının farklı otel işletmeleri tarafından yapılabileceği gerçeğini düşünürsek, farklılık yaratacak tek unsurun hizmette ve kalitede sürekli iyileşme olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir.

Bu sektörün temel sorunları olan : personel ile ilgili eğitim kalitesinin düşüklüğü ve eğitimin sürekliliğinin sağlanamaması ,kaliteli ve aynı standartta hammadde temini ve pazarlama ile ilişkili olarak da haksız rekabet koşulları, kalite/fiyat dengesi ile denetimlerin yetersizliği ve sürekli iyileşmenin devam ettirilebilmesi kurulacak Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim sistemi/sistemleri sayesinde aşılacaktır.

Her gün binlerce insanın sunulan hizmetlerden yararlandığı ve etkileneceği gerçeği temel alınarak, gıda sanayinin son derece önemli sektörlerinden biri olan turizm sektöründe “Gıda Güvenliği” gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Gıda Güvenliği sisteminde otellerde verilen hizmetin kalitesi satın almadan başlamaktadır, tedarikçi denetimleri düzenli olarak yapılmalı , onay sistemi kurulmalı ve mal kabul kontrolleri kayıt altına alınmalıdır. Mutfaklarda; temizlik, sıcaklık koşulları, uygun depolama koşulları, soğuk depoların sıcaklıkları kontrol altına alınmalı özellikle açık büfe sunumlarda ve banketlerde servis edilen yiyeceklerin az miktarlarda servis edilmesi gerekmektedir. Otellerde hijyen kuralları gösterilecek özen çok büyük önem taşımaktadır. Hijyen kurallarına uyulmaması sonucu Otelde yaşanabilecek bir gıda zehirlenmesinde zehirlenmeye yol açan ürün markası değil, otelin adı ön plana çıkmaktadır.

İşletmede farklılık yaratacak en önemli unsurlardan biride çalışanlardır. Çalışanlara verilecek eğitim, personelin dolayısıyla da işletmenin kalitesini yükseltecektir.

HİJYEN

İşletmelerde bulunan Gıda Hijyen Sorumluları tarafından tüm personele verilen bir eğitimdir. Personelin kendi sağlığı ve misafirlerin sağlığını ilgilendiren konularda çalışanlar bilgilendirilir.

Önemli olan departmansal olarak eğitimlerin ayrı verilmesidir. Housekeeping çalışanları için farklı, mutfak ve f&b çalışanları için farklı konularda hijyen eğitimi verilir. Genel hijyen, kişisel hijyen, gıda hijyeni ve HACCP gibi konular anlatılır.

ISO
ISO 9001 – 2000 Kalite Yönetim Sistemi konusunda tüm personelin bilgi sahibi olması ve uygulamaların sisteme uygun olarak devam etmesi konusunda Kalite ve Yönetim Temsilcisi tarafından tüm personele verilen eğitimdir. Görev ve sorumluluklar, kullanılan formlar, check listler, ve kalite politikası hakkında gerekli bilgiler verilir.
Otel mutfakları ağırlama sektörünün yıldızıdır, özellikle seyahate çıkan insanların daha dikkatli beslenmek zorundadırlar. Seyahate çıkanların iklim farklılıklarına, farklı yemeklere reaksiyon göstermekte ve çeşitli enfeksiyonlara çok daha açık hale gelmektedirler. Mekanın aynası olan mutfaklar da kurulacak Gıda Güvenliği Yönetim sistemi gıdadan kaynaklanabilecek herhangi sorunun daha oluşmadan önlem alınmasında mutfak çalışanlarına yardımcı olacaktır.

Turizm sektörünün önemli bir yapı taşı olan otellerdeki gıda güvenliğinin sektörün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Gıda güvenliğinin hem iç hem de dış turizmde öneminin artmakta ve gıda güvenliğinin sektöre farklılık yaratma fırsatı sunmaktadır.

 

BİLKALİTE DANIŞMANLIK EĞİTİM

VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ

Tel:  0216 459 06 52

Fax: 0216 459 06 52

GSM: 0530 543 99 91 – 92

[email protected]

Etiket : Otellerde Gıda Güvenliği