Avrupa Birliğinde Gıda Mevzuatı

Gıda güvenliği yönünden tüketiciyi etkileyen özellikle BSE ve Dioksine ilişkin önemli krizlerin ortaya çıkması, AB’de gıda güvenliği mevzuatının yeniden düzenlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda AB Gıda komisyonunun Beyaz Doküman kapsamında belirttiği ve 2002-2004 yıllarında yayınladığı mevzuat ile;

 

 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin esas alınması
 • Gıda ve yem güvenliğinin aynı mevzuat içinde değerlendirilmesi
 • Gıda güvenliğinde risk analizinin esas alınması
 • Son ürünün kontrolü yerine HACCP bazlı kontrolün esas alınması
 • Gıda zinciri içerisinde yem ve gıdanın izlenebilirliği
 • Gıda ve yem güvenliğinde sorumluluğun üreticiye verilmesi konuları temel prensipleri oluşturmuştur.

AB Komisyonunun 2000 yılında hedef ve ilkelerini formüle ettiği Beyaz Dokümanın yayınlanmasını takiben bunun yasal çerçevesini oluşturan direktifler ve düzenlemeler 2004 yılında tamamlanmış ve 1 Ocak 2006’dan itibaren yürürlüğe girmiştir.

AB Gıda Güvenliği mevzuatının esasını şu düzenlemeler oluşturur:

 1. EC, 178/2002 (28.01.2002) Gıda yayası ile ilgili temel ilke ve koşulları belirleyen ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesini kuran düzenleme
 2. EC, 852/2004 (29.04.2004) Genel gıda hijyeni ( gıda güvenliği, HACCP, mikrobiyolojik kriterler ve sıcaklık kontrolleri vb.) hakkında düzenleme
 3. EC, 853/2004 (29.04.2004) Hayvansal gıdalar için spesifik hijyen kuralları ( kesim hijyeni, parçalama, muhafaza, kanatlı eti , yabani hayvan eti, kıyma , et ürünleri , kabuklu deniz ürünleri, balık ve balık ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta ve ürünleri, hayvansal yağ, kolajen, jelatin ) hakkında düzenleme
 4. EC, 854/2004 (29.04.2004) İnsanlar için tüketime sunulacak hayvansal gıdaların resmi kontrolleri ( 852 ve 853’ün kontrolü ,HACCP , iyi hijyen uygulamaları, mikrobiyolojik kontroller) hakkında düzenlemeler
 5. EC, 882/2004 (28.05.2004)) Gıda ve yem yasası ile hayvan sağlığı ve refahı uygulamalarının resmi kontrolleri hakkında düzenlemeler.

 

Kaynak; www.europa.eu/pol/food/index_en.htm

 

BİLKALİTE DANIŞMANLIK EĞİTİM

VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ

Tel:  0216 459 06 52

Fax: 0216 459 06 52

GSM: 0530 543 99 91 – 92

[email protected]

Etiket : Avrupa Birliğinde Gıda Mevzuatı