GIDA GÜVENLİĞİ

Gıda güvenliği, insan sağlığı için öncelikli konuların başında gelir. Bu nedenle gıda katkı maddelerinin sağlık üzerindeki etkileri sıklıkla haber konusu olmaktadır. Bu haberlerin bir bölümünde, bilimsel temeli olmayan ve çoğunlukla da uydurma bir bilgiden yola çıkılarak toplumda gereksiz bir tedirginlik yaratılmaktadır. Gıda güvenliği konusundaki öncelikler belirlenemez ve toplumun dikkati gereksiz konulara yoğunlaştırılırsa, gerçek riskler göz ardı edileceğinden insan sağlığı bundan zarar görecektir.

Gıda güvenliği konusunda uzman olan bilim insanlarına göre, gıdaların neden olduğu sağlık sorunları içinde ön sırayı gıdalardaki mikrobiyolojik kirlenme almaktadır. Bunun ardından ikinci sırada gıdalardaki kontrol edilmeyen kimyasal kirlilikler bulunmaktadır. Gıda katkıları işlenmiş gıdaların üretiminde, değişik amaçlarla kullanılan maddelerdir. Gıdaların üretimi sırasında teknolojik işlemlere yardımcı olma, gıdanın raf ömrü denilen üretimden tüketime kadar olan süreçte mikrobiyolojik bozulmayı önleme, dayanıklılığı arttırma, besleyici değeri koruma, renk, görünüş ve lezzet gibi duyusal özellikleri düzeltme gibi fonksiyonlar gıda katkı maddeleri ile sağlanır. Diğer bir deyişle gıda katkı maddeleri gıdalara istemediğimiz halde bulaşan gıda kontaminantlarının aksine gıdalara kontrollü olarak katılan maddelerdir.

Gıda katkı maddelerinin kullanılmasında çeşitli uluslararası düzenlemeler söz konusudur ve tüm gelişmiş ülkelerde aynı kullanım kuralları geçerlidir. Halk sağlığının korunmasında temel yaklaşım bu uluslararası kuralların uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesidir. Bu temel yaklaşım yerine, herhangi bir katkı maddesinin bilimsel temelden yoksun olarak tartışma konusu yapılması zaman kaybı olarak görülmelidir. Kullanılan bir gıda maddesinin insan sağlığı yönünden yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyulursa bu Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası kuruluşlara bağlı bilim kurulları tarafından yapılmaktadır. Bu kurulların kararları vakit geçirilmeden uygulamaya yansıtılmaktadır.

Gıda katkı maddelerinin kullanımında tüketici sağlığının korunmasına yönelik uluslararası düzenlemeler ve standartlar hakkında web sitemizde bilgi edinebilirsiniz.

 

 

BİLKALİTE DANIŞMANLIK EĞİTİM

VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ

Tel:  0216 459 06 52

Fax: 0216 459 06 52

GSM: 0530 543 99 91 – 92

[email protected]

Etiket : GIDA GÜVENLİĞİ