Iso 22000 Belgelendirme Aşaması

Bir standarda tescilli ya da sertifikalı olmak, Bilkalite gibi bağımsız bir üçüncü parti kurumu tarafından başarılı bir değerlendirme sonucudur. Kurmak istediğiniz yönetim sistemine karar verdikten sonra, uygulamaya başlamanız için atılması gereken adımlar vardır.
Deneyimlerimiz gösteriyor ki, genelde önemsiz gibi görülen bazı ipuçları, sertifika almak isteyen kurumlar için çok değerli olabiliyorlar. Mademki bu işe koyuldunuz, aşağıdaki bilgileri aklınızda tutunuz:

 •  Prosese doğru bir davranışla başladığınızdan emin olun.
 •  Standartta anlatılmak istenen kavramı tamamıyla anlayıp, standardı bir kılavuz olarak kullanarak kendi yönetim sisteminizi tanımlayın.
 •  Standardın hangi uygulaması ve içeriği sizin kurumunuzu ilgilendiriyor saptayın
 •  Standardı bir ilerleme, düzelme aracı olarak kullanın.
 •  Kurumunuzun iş stratejisini gerçekleştirme kapasitesini etkileyecek riskleri ve prosesleri anlamalısınız.
 •  İşbirliği yapacağınız kurumu iyi seçin (sertifikalandırma kurumu/tescil)

Ne gibi yollar izlemem gerekiyor?

Aşağıda sertifikaya giden yola sizi götürecek 10 genel aşama belirtilmiştir:

 1. Bir standart edinin
  Bir standart edinin ya da kopyasını okuyun ki, gerekçeleri hakkında aşinalık kazanın.Daha sonra bu standart için alacağınız sertifika ya da tescil kurumunuz için uygun mu karar verin.
 2.  Software ve broşürleri incele
  Bir standardı anlamak ve benimsemek için size yol gösterecek geniş sayıda bilgi vardır.
 3.  Bir takım oluştur ve stratejini belirle
  Bir yönetim sistemi benimsenmesi, tüm kurumun stratejik kararı olmak durumundadır.Eski yönetim sisteminizin, yaratma prosesinin içinde olmasının hayati önemi vardır.Zira etkili bir yönetim sistemi tarafından desteklenecek olan iş stratejisine onlar karar vereceklerdir.Ayrıca yönetim sisteminizi kurmak ve geliştirmek için, bu işe kendini adamış bir ekibe ihtiyacınız vardır.
 4.  Eğitim ihtiyaçlarını belirleme
  Yönetim sistemi(leri)ni kurmak ve devam ettirmekle sorumlu takımınızın üyelerinin, uygulanabilir standart(lar)la ilgili her detayı bilmeye ihtiyaçları vardır.Bu gereksinimleri karşılamak için geniş çapta kurslar,workshoplar, seminerler düzenlenmiştir.Biz de bütün dünya çapında genel eğitim kursları temin ediyoruz.Daha detaylı bilgi için Bilkalite ofisine başvurmanız yeterlidir.
  Danışman seçeneklerini inceleme
  Bağımsız danışmanlar, kuruluş safhasında , size gerçekçi, uygulanabilir, maliyet etkinliği olan strateji planı tavsiye edebileceklerdir.
 5.  Yönetim sistemi kılavuzu geliştir
  Yönetim sistemi kılavuzunuz, kurumunuzun politika ve operasyonlarını tanımlar.Bu kılavuzla, kurumun tam tanımını ve müşteri beklentilerini tutarlı bir şekilde tatmin etmek için benimsenen en iyi uygulamayı temin edebilirsiniz.
 6.  Gelişme prosedürleri
  Prosedürler, organizasyonunuzun proseslerini belirlediği gibi bu proseslerin başarıyla sonuçlanması için en iyi uygulamayı da belirler.Bu prosedürler, her proses için aşağıdaki soruların cevaplarını vermelidirler;
  - neden
  - kim
  - ne zaman
  - nerede
  - ne
  - nasıl
 7.  Yönetim sisteminizin kurulması
  İletişim ve eğitim başarılı bir kurulma işleminin anahtarlarıdır.Kuruluş fazında, kurumunuz yönetim sisteminin etkinliğini göstermeyi ve dökümante olmayı geliştiren prosedürlere bağlı olarak çalışacaktır.
 8.  Ön değerlendirmenin göz önünde tutulması
  Belgelendirme kurumundan/tescil, kurulan yönetim sistemi için bir ön değerlendirme yapılmasını isteyebilirsiniz.Bunun amacı, uygunsuzluk alanlarını önceden belirleyip belgelendirme prosesi başlamadan bu alanlardaki düzeltmeleri yapabilmektir.Uygunsuzluk belirtilmesi, yönetim sisteminizin belirli bir alanında standardın gerekçelerine uymadığı demektir.
 9.  Belgelendirme kurumunu/tescil seçme
  Sertifikanızın gelecekte de korunması gerekliliği için daha birçok seneler belgelendirme kurumu ile iş ilişkileriniz devam edecektir. Etkin bir yönetim sistemi edinmek için sürekli düzelme bir anahtardır.Bilkalite, size belgelendirme prosesinden en iyi katma değeri almanız için güçlü yanınızı ve gelişme imkanlarınızı değerlendirip yardım edecektir Bu da yüksek yönetim için, kurumun stratejik hedeflere ulaşma kapasitesi hakkında daha çok bilgi edinebilmesi demektir.Toplu şirketlerin dikkatli araştırma yaptıkları günümüzde piyasada itibarı olan, iyi ün sahibi bir belgelendirme kurumu seçmek gerekmektedir.
  Yönetim sisteminizi kurduğunuzda, belge için hazırlayıp belgelendirme kurumunuzu da seçtiniz mi, uluslararası kabul gören (akredite) ISO 22000 sistem belgesine hazırsınız demektir.

 

BİLKALİTE DANIŞMANLIK EĞİTİM

VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ.

Tel:  0216 459 06 52

Fax: 0216 459 06 52

GSM: 0530 543 99 91 – 92

[email protected]

Etiket : Iso 22000 Belgelendirme Aşaması