Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir

 

 

İŞ SAĞLIĞI KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜM

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu anlamda bir istisnadır.

20/06/2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde İş güvenliği uzmanı şu şekilde tanımlanmıştır:

"İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,”

“İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları” başlıklı 8 inci maddesinde ise şu düzenleme yer almaktadır:

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel,gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.”

YÖNETMELİKTE YER ALAN HÜKÜM

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 27.11.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 4. maddesinde İş güvenliği uzmanı, "İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı," şeklinde,

"Teknik eleman" ise "Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını," şeklinde tanımlanmıştır.

Kısaca açıklayacak olursak tüm mühendislik ve teknik öğretmenlik dalları ile fen edebiyat mezunları ve teknikerler isg uzmanı olabilir. Ancak eğitime başlamadan önce mutlaka eğitim kurumu ile diploma gösterileren mutlaka mütalaa edilmelidir. 

 

BİLKALİTE DANIŞMANLIK EĞİTİM

VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ.

Tel:  0216 459 06 52

Fax: 0216 459 06 52

GSM: 0530 543 99 91 – 92

[email protected]

Etiket : Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir