Zaman Yönetimi Teknik Eğitimleri

Zaman Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Zaman yönetimi eğitimi amacı katılımcıların zamanlarını ve kendilerini iyi yönetilmesine yardımcı olarak verimli zaman kullanımlarını arttırmaya yöneliktir.Katılımcıların sadece iş hayatında değil günlük hayatlarında dahi zamanlarını iyi kullanmalarına profesyonel bir yardım sağlama amaçlanır.Bu eğitimin sonunda katılımcılar zamanın yönetilmesi ve verimli kullanılması hakkında en gerekli bilgileri edineceklerdir.

Eğitimin İçeriği

Zaman Yönetimi Kavramı

Zamanın Tanımı

Zaman Yönetiminin Kapsamı

Zaman Kullanımını Etkileyen Olumsuz Faktörler

Zamanın Planlanması Yöntemleri

Olumsuz Düşünce ve Davranış Kalıplarının Zaman Üzerindeki Etkileri

Etkili Zaman Kullanımı

Kişisel Becerileri Geliştirerek Zamanı Verimli Kullanma

Stres Yönetimi İle Zamanı Verimli Kullanma

Problem Çözme Yeteneklerini Geliştirerek Zamanı Verimli Kullanma

Karar Alma Süreçlerini Güçlendirerek Zamanı Verimli Kullanma

Yetki Devrini Etkinleştirerek Zamanı Verimli Kullanma

Neler Zaman Kaybına Neden Olur?

Zaman Yönetimine ve Düzenlemeye Odaklanın

Örgüt Liderlerine Neler Başarı Kazandırır?

Mesleki Yaşamda Performans Arttırıcı Öneriler

Kazanan ve Kaybeden Arasındaki Fark

Düşünce Değişim Planı

Zamanı Planlama Kılavuzu

Eğitimin Süresi

Eğitim katılımcı sayısına göre 1 veya 2 gün süreli planlanmış olup, 10:00 –17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Etiket : Zaman Yönetimi Teknik Eğitimleri