ISO 17025 Akreditasyon Egitimi

Eğitimin Amacı:
Gözetim ve Muayenelerden sonra ortaya çıkan test raporlarının geçerliliği ve kullanımı büyük ölçüde testi yapan laboratuarların yetkinliğine bağlıdır. ISO 17025 Laboratuar akreditasyonu, bir takım özel testleri veya değişik tipteki testleri gerçekleştirme kabiliyetine sahip olmasıdır. ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu ile müşteri kalite ve teknik yönden yetkinil taahhüdü sağlanmaktadır. Akreditasyon denilince, Laboratuvarda yapılan test ve analizlerin güvenilirliği ve doğruluğu için laboratuarın teknik yeterliliğinin karşılıklı tanınma anlaşmaları sağlanmış, uluslararası tanınmış ve yetkili bir kuruluş tarafından gerekli kriterlere göre değerlendirilmesi, onaylanması ve sonrasında denetlenmesi faaliyetidir. ISO 17025 Laboratuar akreditasyonuda diğer tüm standart akreditasyonları gibi gönüllülük prensibine dayanır, zorunluluk arz etmemekle birlikte geçerlilik gereksiniminden dolayı yapılmalıdır. Standart şartları, yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine taahhüde bağlıdır. Laboratuvarda yapılan testlerin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir. Bu bilgilerin katılımcıya detaylı iletilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:
•ISO 17025 Laboratuvar Yönetim Şartları Temel Eğitim konularının anlatımı
•ISO 17025 Laboratuvar Yönetim Şartları’ na göre olması gereken doküman yapısı, türleri ve dokumanlar
•ISO 17025 Laboratuvar Yönetim Şartları Temel Eğitimi detaylı incelenmesi
•Genel Kalibrasyon Bilgisi ve uygulamalarının anlatımı
•Test ve Ölçümlerde Belirsizlik konlarının anlatılması, anlaşılması
•ISO 17025 İç Tetkik bilgisinin kapsamlı olarak verilmesi.

Katılımcı Profili:
ISO 17025 Standardına göre Akredite olmak isteyen Laboratuvar yöneticileri, sahipleri, bu sistemleri uygulama, geliştirme ve yönetme vasıflarına sahip olmak isteyen laboratuar sorumluları ile Laboratuvar standartları konusunda kariyer sahibi olmak isteyen insan kaynakları, Laboratuvar personelleri bu eğitimlere katılabilirler.

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.
Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.
Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.
Eğitim Süresi: 5 gün.
Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.
Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

Etiket : ISO 17025 Akreditasyon Egitimi