TS EN ISO/IEC 17020 Muayene kuruluşları akreditasyon standardı

Öncelikle kuruluşunuzun muayene hizmetlerine yönelik iştigal konusunda olduğundan emin olunuz. Standart uygunluğunu sağladıktan sonra firmamızla irtibata geçmeniz gerekmektedir. Firmamız uygun bir zaman zarfı içerisinde kuruluşunuza ziyarette bulunarak durum tespiti, analizi ve yapılması gereken iş tespiti durumlarını inceleyerek bir fiyat teklifi oluşturacaktır. Fiyat teklifi kabul edilirse firmamız iş başlangıcında ISO 17020 Eğitimlerini belirleyecek ve bir takvime bağlayacaktır. Eğitimlerin bitmesine mütakip ISO 17020 Standardının gerektirdiği dokümantasyonu kuruluşunuzla birlikte oluşturacaktır. Dokumantasyon oluşturulduktan sonra dokumanların ve faaliyetlerin uygulaması birlikte yapılacaktır. Son aşamada bir iç denetim yapılarak proses performanları ölçülecek ve Yönetim toplantısına girdi sağlanacaktır. Diğer nihai aşama ise Yönetim toplantısında tüm sistemin değerlendirilmesi, sistem uygunluğuna bakılması ve Akreditasyon kurumuna başvuru yapılması kararı alınacaktır.
Akreditasyon kurumuna başvuru ile ilgili yönlendirmeler firmamız tarafından yapılarak kuruluşun hizmeti tamamlanacaktır. Kuruluş başvurduğu akreditasyon kurumu tarafında verilen danışmanlık hizmeti gereklerince sorgulanacak ve akredite olacaktır.
U süreç sonunda kuruluş firmamızdan hizmetimizin devamı için süreli veya sürekli danışmalık talep edebilir. Bu talep yeniden yapılacak bir sözleşme neticesinde şekillendirilecektir.(Bu aşama zorunlu olmamakla beraber kuruluşun isteği çerçevesinde gerçekleştirilir).

Etiket : 17020 Akreditasyonu Danışmanlığı