Marka-Patent

Marka Tescil

Marka Tescil Konusunda Detaylı Bilgiler

Marka Tescil  günümüzde şirketlerin gücü sahip oldukları maddi varlıklardan çok markalarının değeriyle ölçüldüğü için çok önemlidir. Gerek saygınlık gerek maddi getirisi yüksek markaların korunması, korunması için de öncelikle sahibi adına tescil edilmesi, art niyetli girişimlerin önlenmesi gerekir. Geleneksel ticaret modellerinin dışında e-ticaret siteleri için de site isimlerinin marka tescil alınarak korunması önemlidir. Çünkü kötü niyetli kişiler e-ticaret sitenizin ismini farklı domainler ile alarak size karşı kullanabilirler. Ayrıca site isminiz için kendi adlarına marka tescil başvurusunda da bulunabilir, size dava açıp tazminat dahi talep edebilirler. Tüm bu risklerin önüne geçebilmek için e-ticaret sitenizin ismini marka tescil yaptırarak korumalısınız.
 
Marka tescil uygulamasında diğer önemli bir hususa dikkatinizi çekmek isteriz. Kullandığınız ticari -ayırt edici- işaretin haksız yere tescil edilmesinden endişe duymanız halinde, en kısa sürede tescili için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurulması gerekir. Diğer gerçek ya da tüzel kişilerin sizden önce markanızın tescili için başvuruda bulunmalarını ve olası hak kayıplarını ancak bu yolla engelleyebilirsiniz. Başvurduğunuz marka tescil edilebilirlik kriterlerine sahip ise tescil edilerek on yıl süre ile korunacaktır. Her on yılın sonunda yapacağınız yenileme talebi ile de koruma süresini istediğiniz kadar uzatmanız mümkün olacaktır. Tescilli bir markaya ait tüm haklar tescil sahibine aittir. Söz konusu markayı 3. kişiler izinsiz kullanamaz. Ayrıca markanızı bir başkasına devredebilir ya da kullanım hakkı için lisans verebilirsiniz.
 
Yapılan marka tescil kapsamında, markanın sadece tescil edildiği ülkelerde korunuyor olmasını tekrar hatırlatmakta fayda vardır. Bu nedenle koruma talep edilecek diğer ülkelerde de marka tescil başvurusu yapılmalıdır. Çünkü tüm dünyada geçerli bir marka tescil sistemi yoktur. Türkiye’nin uluslar arası anlaşmalar kapsamında yararlanabildiği 3 toplu tescil sistemi bulunmaktadır. Bilgileri verilen bu 3 sistemin yanı sıra ülkesel olarak tescil başvurusu da yapılabilmektedir. 1.)  Topluluk Markası (CTM): Tek bir başvuru ile 28 Avrupa Birliği ülkesinde tescil olanağı sağlar. 2.)  Madrid Protokolü: Bu kapsamda yapılan başvuru ile 85’in üzerinde üye ülkenin tamamı veya seçilen ülkeler için koruma sağlanabilmektedir. 3.) OAPI (Afrika Birliği) : Tercih edilecek söz konusu tescil sistemi ile tek başvuruda 17 ülkede tescil başvurusu yapmak mümkündür.
 


Patent Tescili

Patent Tescili Detaylı Bilgiler

Patent Tescili  ekonomik yaşamın her safhasında rekabet gitgide artarak görülmemiş boyutlara ulaştığından firmalar için vazgeçilmez oldu. Bu küresel rekabette var olabilmek için sürekli AR-GE çalışmaları yürüterek, yeniliklerimizi patent tesciliyle desteklemeliyiz. Köklü şirketlerin büyük yatırımlar yaparak geliştirdikleri ürünlerine patent tescili almadığı için taklitleri kısa sürede piyasada görülmekte ve Patent Kanunu ile sağlayan haklarını kullanarak müdahale etme imkânları olmamaktadır. Bu sebeple araştırma geliştirme yapacak şirketlerin önündeki en kritik yol, küresel rekabette başarılı olabilecek yenilikçi ürünlerini taklitten korumak için patent tescili kendileri için vazgeçilmezdir. Patent tescili günümüz koşullarında firmaların ürünlerini rahat pazarlayabilmeleri ve rekabetten korunmaları için zorunlu bir hal almıştır. Bu kritik yolda emin ve sağlam adımlar atabilmek için öncelikle her yenilikçi hareket patent tescili ile desteklenmelidir. Öncelikle ihracata yönelik çalışan firmalar patent tescilinin önemini iyi kavramalıdırlar. Son yıllarda Türkiye’de küreselleşmeyle birlikte yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler patent tescili ve korumasına olan talebi arttırmıştır. Küreselleşmeyle gelen taleplere cevap verebilmenin haricinde iç ve dış pazarlarda rekabet edebilmek için patent tescili şarttır. Patent tescili ile rekabet güçlerini arttıran firmalar yurt dışına da daha güvenle açılacaktır.
 
Patent tescili konusunda önemli bir husus da, önceleri üretim yapmak, özellikle de hızlı üretim yapmak rekabet için yetebiliyorken, bu üretim herkes tarafından yapılabilir olduğunda kalite olgusu ortaya çıkmıştır. Artık kaliteli üretim yapan firmalar ön plana çıkarabilmektedir. Fakat günümüz koşullarında teknolojinin de hızla ilerlemesi sonucunda kaliteli üretim yapmak da firmalar için bir fırsat olmaktan çıktı. Ar-Ge çalışması ile yenilik yapılmayan ve patent tescili olmayan ürünler kolay taklit edilebilir hale geldi. Çünkü patent tescili olamayan ürünleri teknolojik imkânları olan herkes hızlıca istenen kalitede üretebiliyor ve emeği geçen buna sonuç alacak müdahaleyi yapamıyor. İşte bu noktada devreye firmaların patent tescili ile elde ettikleri kanuni koruma kendilerine avantaj sağlayacak ve ürünlerinin piyasadaki üstünlüklerini korunmuş olacaklar. Farklı buluşlar yaparak, yenilikçiliği ön planda tutarak tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarabilen firmalar, buluşlarını patent tescili ile destekleyerek her zaman bir adım önde olacaklardır.
 
Günümüz rekabet şartlarında farklı üretim yapmak yetmemekte ve devreye ürettiği ürünü koruma gerekliliği girmektedir. Sağlıklı ve kanuni koruma ancak patent tescili ile mümkündür. Aksi takdirde üretilen ürün ne kadar yenilikçi ve farklı olursa olsun, taklit edilecek ve mucidine hiçbir artısı olmayacaktır. Yurt içi ve yurt dışından alınacak patent tescili ile koruma elde edilmekte ve artık tüm getirileri o ürünü üreten firmaya ait olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise alınacak patent tescilinin hedef ülkelerde müracaat edilememesi durumunda tüm dünyada geçerli olmayacağının bilinmesidir. Yani patent tescili, koruma alınan buluşa konu ürün hangi ülkelerde kullanılacaksa o ülkede yaptırılmalıdır. Sonuç olarak, sürekli kendini yenileyip farklı ürünlerle karşımıza çıkan, müşterilerin ilgi odağı olan firmalarla mücadele edebilmenin tek yolu yenilikçi buluşlar yapmak ve bu buluşlarımızı patent tescili ile mutlaka koruma altına aldırmak gerekir. Aksi takdirde ürettiğimiz ürünün bize ait olduğunu ispatlamak imkânsızdır. Tescil konusuna önem vermemek, emek, zaman ve para harcayarak ürettiğimiz ürünü başkalarının önüne sunmaktan farksızdır.

Etiket : Marka-Patent