CE İşaretleme Direktifleri

CE İŞARETİ (BELGESİ) DİREKTİFLERİ :

- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95 EC ve değişiklikleri

- Elektromanyetik Uyum Direktifi 89/336/EEC ve değişiklikleri(Endüstriyel Mutfak için)

- Makine Emniyeti Direktifi 98/37/EC - 98/37/AT

- Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi 89/686/EC - 89/66/AT

- Asansör Direktifi 95/16/EC - 95/16/AT

- Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/EEC - 93/42/AT

- ATEX Direktifi 94/9/EC - 94/9/AT

- Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları Direktifi 99/5/EC - 99/5/AT

- Gürültü Direktifi 2000/14/EC - 2000/14/AT

- Makine ve Alet Testleri (LVD, EMC vb.) (Endüstriyel Mutfak için)

- Oyuncak Direktifi 88/378/EEC

- Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Direktif (2000/55/AT)

- Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)

- Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik

- Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)

- Ölçü Aletleri Yönetmeliği

- İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)

- Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

- Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

- Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

- Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

- Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği

- Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)

- Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT)

- Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

- Gezi Tekneleri Yönetmeliği

- Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

- Gemi Teçhizatı Yönetmeliği

 

CE İŞARETİ (BELGESİ) DİREKTİFLERİ NEYİ İFADE EDER ?

Direktifler ürünlerin hangi koşullarda üretileceğini göstermektedir. Direktifler ürünlerin CE işareti taşımasını zorunlu kılmaktadır. EN (Euro Norm) standartları ise koşulların nasıl sağlanacağını belirtmektedir. Güvenlik amaçlı EN standartları, direktiflerin uygulanmasında temel koşulları göz önünde bulunduran güvenlik, sağlık, tüketici ve çevre korunmasına ilişkin standartlardır.

Güvenlik amaçlı EN standartları kapsam itibariyle A, B, C Tipi Standartları olarak 3 grupta değerlendirilirler;

A-    Genel Güvenlik Standartları,

B-    Risk Grupları Standartları,

C-    Ürünler için Standartlar,


CE çalışmaları sırasında ürünün içinde olduğu grup belirlenir ve buna gere testler uygulanarak CE uygunluğu belirlenir.

 

BİLKALİTE DANIŞMANLIK EĞİTİM

VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ.

Tel:  0216 459 06 52

Fax: 0216 459 06 52

GSM: 0530 543 99 91 – 92

[email protected]

Etiket : CE İşaretleme Direktifleri