EN 15838:2009

15838 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ STANDARDI

Çağrı Merkezi Belgelendirme

EN 15838 - Müşteri İletişim Merkezleri – Hizmet sunumu için genel şartlar (Customer Contact Centres - equirements for service provision) standardı Kasım 2009 tarihinde CEN (European Commıttee For Standardızatıon) tarafından hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur.

EN 15838,Çağrı Merkezlerine yönelik sektörel gereksinimler içeren uluslararası bir standarttır.. Bu standarda belirtilen sistem şartları, hizmetin teknik şartlarını tamamlayıcı niteliktedir.

Bu standardı hazırlamanın genel amacı iletişim merkezleri için ortak kalite ve teknik şartlarının belirlenmesidir. Standard hem iç hem de dış kaynaklı müşteri iletişim merkezleri için geçerlidir. Standart hem iletişim merkezi ve hem de bu merkezleri kullanan müşteriler için düzenlenmiştir. Bu standart diğer yönetim sistemleri ile entegre edilebilir (ISO 9001:2008) Kalite, ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği, ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri).

NEDEN EN 15838 BELGESİ ÇAĞRI MERKEZİ BELGELENDİRME

 - İletişim kontrollü ve kaliteli bir biçimde sağlar

 - Düzenli ve sürekli veri akısına olanak tanır

 - Hizmet iyileştirmeleri için geri besleme sağlar

 - Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir

 - Maliyetlere olumlu etki eder

 - Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar

 - Etkin Zaman Yönetimi sağlar

 - Sürekli Gelişimi mümkün kılar

 - Marka Değerinizi artırır

 - Ekip Motivasyonunu artırır

 - Kişisel Gelişimi tetikler

 - Alınan Eğitimlerin Etkinliğini ölçer

 - Süreçlerinizi iyileştirir

 - Çağrı Kalitenizi artırır

 - Rekabet Avantajı sağlar

 - Müşteri Memnuniyetinin Artmasını sağlar

 - Verimliği yükseltir

 

BİLKALİTE DANIŞMANLIK EĞİTİM

VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ.

Tel:  0216 459 06 52

Fax: 0216 459 06 52

GSM: 0530 543 99 91 – 92

[email protected]

Etiket : EN 15838:2009