ISO16949 Tarihsel Gelişimi

ISO/ TS 16949’İN OTOMOTİV KALİTE TARİHSEL GELİŞİMİ   

Otomotiv sektöründe kalite arayışı, çok eskilere dayanan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Üç büyükler olarak tanınan General Motors, Ford ve Chrysler tedarikçilerinin uymakla yükümlü olduğu kalite standartlarını 1970 li yıllarda çoktan oluşturmuşlardı. Benzer gereklilikler içermesine karşın bu standartlar, değişik şekilde ifade edilmişlerdi ve farklı yan sanayi denetimlerine baz olmaktaydılar.

1987 yılında ISO 9000 standartları yayımlandığında, üç büyükler bir araya gelerek AIAG nin (Automotive Industry Action Group) de desteğiyle bir çalışma grubu oluşturdular. QS 9000 standardı bu çalışmaların sonucunda oluşan bir standarttır. Amerika da süregelen bu faaliyetlerin benzeri tabi ki Avrupa kıtasında da mevcuttu. İtalya'da AVSQ, Fransa da EAQF, Almanya'da VDA6.1 gibi yine otomotiv sektöründe uyulması istenen kalite kriterlerini tanımlayan standartlar yayımlanmıştır.

QS–9000, ISO 9001:1994 maddelerini kapsayan ve ek olarak otomotiv endüstrine yönelik spesifik gerekliliklerden oluşan bir standarttır. ISO 9001:1994 den temel farklılıkları arasında maliyet azaltma, ürün kalitesini sürekli iyileştirme, müşteri tatmini kavramlarını ve ek endüstri gerekliliklerini sayılabilir.

QS 9000 Kalite Yönetim Sistemi uluslararası bir standart olarak ortaya çıkmamış olmasına rağmen, günümüzde DaimlerChrysler, Ford Motor Company ve General Motors un tüm dünya genelinde faaliyet göstermesi ve otomobil parçası, malzeme ve servis sunan firmayı etkilemesi nedeniyle uluslararası bir boyut kazanmış, hatta bazı Avrupa otomobil firmalarının dahi bu belgeyi yan sanayicilerinden istemeye başlamasına neden olmuştur. 22 Akreditasyon kuruluşu tarafından tanınan QS 9000 standardı, yayımlandığı günden bu yana 800.000 adet çoğaltılmış, 9 dile çevrilmiş ve 63 ülkede kullanılmıştır.

QS 9000 in üç büyüklerin tüm kalite taleplerini karşılayan ve maliyet etkinliğini esas alan bir belgelendirme işlemi olması, belgeye sahip firmalar için ticari önem taşımasının yanında müşterinin güvenini de artıran bir unsur olmuştur. QS 9000 gereklilikleri temel olarak müşteri tatmininin garanti edilmesini amaçlar.

Ana gaye, proses ve ürünün sürekli gelişimini sağlamak ve ürün farklılıklarını kısıtlamaktır. QS 9000 kalite planları, problemler oluşmadan önce bunları elimine etmeye yönelik metotlar üzerinde durur. Ayrıca her şekilde israfı azaltmayı da amaçlar.

DaimlerChryler, Ford Motor Company ve General Motors Supplier Quality Requirements Task Force (SQRTF), QS 9000 kalite yönetim sisteminin yazımından, içeriğinden ve dünya genelindeki QS 9000 programlarının politika ve prosedürlerinin oluşturulmasından sorumludur. AIAG ise bu dokümanların dağıtımında, eğitimlerde ve bu işlemelerin yönetiminde rol almaktadır.

ISO/TS 16949 standardı ise, global otomotiv endüstrisi için The International Automotive Task Force (IATF) ile ISO Technical Committee-TC 176 tarafından oluşturulmuştur. QS 9000, VDA6.1/Almanya, EAQF/Fransa ve AVSQ/İtalya standartlarının gerekliliklerini karşılayacak şekilde bir kapsam oluşturmuştur. Ayrıca ISO 9000 standardı temeline ve otomotiv sanayiinin spesifik gereksinmelerine dayanmaktadır.

Bu standardın oluşturulmasındaki amaç; Otomotiv Yan Sanayileri Kalite Yönetim Sistemlerinin tüm dünyada kabul gören ortak kriterlere göre denetlenmesi ve değerlendirilmesidir. VDA-6.1, AVSQ ve EAQF standartlarının 15 Aralık 2003 itibariyle, QS 9000 ise 15 Aralık 2006 tarihi itibariyle geçerliliğini yitirecek olması, Otomotiv Sektöründe ISO/TS 16949 Standardını tek kılmaktadır.

ISO/TS 16949 kalite yönetim sistemi, sürekli gelişme ve hatasız üretimi amaçlayan temel sistem anlayışına sahiptir. Bu standart, ayrıca, değişik müşteri taleplerini karşılamaya, farklı denetim ve belgelendirme ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaya yöneliktir.

ISO/TS 16949 standardının amaçladığı getirileri şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Otomotiv sektörünün bilgi birikimini bir araya toplamak,
  • Ürün kalitesini iyileştirmek, tüketiciye daha güvenilir ürünler sunmak,
  • Tedarikçi zincirini geliştirmek,
  • Maliyetleri düşürmek, verimliliği arttırmak,
  • Tüm sektörün aynı kalite sisteminde buluşmasını sağlamak,
  • Ana sanayinin farklı denetim tipleri uygulamasını önlemek,
  • Sektörün nitelik ve kalite düzeyini arttırmak.

ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Standardı, dünyadaki tüm otomotiv ana sanayi (OEM) firmaları tarafından kabul edilmekte ve desteklenmektedir. Başlıca kuruluşlar arasında Ford, Chrysler, Peugeot, Audi, GME Opel, Bosch, Volkswagen GM, BMW, Citroen, Mercedes Benz, Fiat, Renault firmaları sayılabilir.

 

BİLKALİTE DANIŞMANLIK EĞİTİM

VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ.

Tel:  0216 459 06 52

Fax: 0216 459 06 52

GSM: 0530 543 99 91 – 92

[email protected]

Etiket : ISO16949 Tarihsel Gelişimi