ISO 22000 Faydaları

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YARARLARI

        - Kurum sahiplerinin güvenli gıda üretimi yönetimini kolaylaştırması

        - Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması

        - Müşterilerin güvenli gıda ile ilgili taleplerinin karşılanması

        - Müşteri memnuniyetinin ve güveninin sağlanması

- Kurumun piyasada değer ve itibar kazanması

- Hatalı ürün üretme riskinin azaltılması

- Gıda israfının ( gıda bozulmaları vs) ürün kayıplarının ve maliyetlerin azaltılması

- Ürün geri toplama riskinin azaltılması

- Gıda zehirlenmeleri ve zararları risklerinin düşürülmesi

- Yasal mevzuatlara uygunluğun sağlanması

- Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi

- Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi

- Çalışma ortamının iyileşmesi

- Uluslararası bir gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olunması

- İhalelere katılmak ve ihracat yapmak için ticaret kolaylığının sağlaması

- Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması

- ISO 22000; diğer perakende standartları kapsar; standart ve kodeks ile ilişkili uluslararası bilinen yasal uygulamalardan bahseder,

- Belirlenen kriterlerin dışındaki ürün oranındaki azalmadan dolayı maliyetlerin azalması ve firmanın vizyonunun korunması

- Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı ile risklerin hızlı, verimli ve dinamik kontrolü,

- Gıda güvenliği ile ilgili tüm tüketici taleplerini karşılaması.

- Ön gereklilik programlarının sistematik yönetimi,

- Tüm personelin gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilinçlenmesi ve artan teknik yeterlilik sağlanması

- Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlanması

- Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi,

- Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,

- Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi

- Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,

- Etkin stok kontrolü ve veri sağlama

- Etkin zaman yönetimi,

- Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması.

- Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi,

- Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,

- Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesi.

 

BİLKALİTE DANIŞMANLIK EĞİTİM

VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ.

Tel:  0216 459 06 52

Fax: 0216 459 06 52

GSM: 0530 543 99 91 – 92

[email protected]

Etiket : ISO 22000 Faydaları