Belgelendirme-Sistem-Belgelendirme-ISO-9001-ISO-Belgesi-Eskişehir

ISO belgesi Eskişehir Kalite Belgesi Ofisi (ISO 9001 belgesi, ISO 14001 belgesi, OHSAS ISO 18001 belgesi, ISO 22000 belgesi, ISO 13485 belgesi, ISO TS 16949 belgesi, ISO 27001 belgesi)

ISO Belgesi Eskişehir danışmanlık ve eğitim ofisimizde çalışmasını yaparak, eğitimlerini vererek ve yönetim sistemini kurarak denetim sonrası verilen belgedir.

ISO Standardı, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından geliştirilerek yürürlüğe konulan, işletmelerin yönetim sistemlerine belirli şartlar getirerek yönetim, üretim veya hizmet çalışmalarında verimliliği ve kaliteyi sürekli iyileştirmeyi, müşteri şartlarının karşılanmasını ve müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen uluslararası alanda kabul görmüş yönetim standardıdır.

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 Eskişehir bölgesindeki ve tüm Türkiye’deki işletmelerin yönetim sistemlerine belirli şartlar getirerek yönetim, üretim veya hizmet çalışmalarında verimliliği ve kaliteyi sürekli iyileştirmeyi, müşteri şartlarının karşılanmasını ve müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen uluslararası alanda kabul görmüş yönetim standardıdır. Hizmetimiz ISO 9001 danışmanlık, ISO 9001 sistem kurulumu, ISO 9001 dökümantasyon, ISO 9001 eğitim ve ISO 9001 denetim ve belgelendirme alanlarını kapsamaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 Eskişehir bölgesindeki ve tüm Türkiye’deki işletmelerin önemli ve öncelikli olarak tanımlanan çevresel etkilerinin kontrol altına alınması, azaltılması ve tamamen ortadan kaldırılması için belirlediği çevre ve hedeflerine sistematik bir biçimde ulaşması için yayınlanmış uluslararası bir standarttır. Hizmetimiz ISO 14001 danışmanlık, ISO 14001 sistem kurulumu, ISO 14001 dökümantasyon, ISO 14001 eğitim ve ISO 14001 denetim ve belgelendirme alanlarını kapsamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS ISO 18001 Eskişehir bölgesindeki ve tüm Türkiye’deki işletmelerin faaliyetleri ile ilgili İSG riskleri yönetimin kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, prosesleri, prosedürleri ve kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar. Hizmetimiz ISO 18001 danışmanlık, ISO 18001 sistem kurulumu, ISO 18001 dökümantasyon, ISO 18001 eğitim ve ISO 18001 denetim ve belgelendirme alanlarını kapsamaktadır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000 Eskişehir bölgesindeki ve tüm Türkiye’deki işletmelerin gıda zincirinde tüm kuruluşlar için şartlardır. ISO 22000:2005 uluslararası geçerliliği olan bir standarttır. Gıda üretimi yapan firmalardan paketleme yapan firmalara kadar "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını tanımlar. ISO 22000:2005 ayrıca ISO 9001:2008 gibi kalite yönetim sistemleri ile kendi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerini birleştirmek isteyen tüm kuruluşlar için geçerlidir. Hizmetimiz ISO 22000 danışmanlık, ISO 22000 sistem kurulumu, ISO 22000 dökümantasyon, ISO 22000 eğitim ve ISO 22000 denetim ve belgelendirme alanlarını kapsamaktadır.

Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi ISO 13485 Eskişehir bölgesindeki ve tüm Türkiye’deki işletmelerin tıbbi cihazlar sağlama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken kuruluşlar için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu standardın temel amacı, kalite yönetim sistemleri için uyumlaştırılmış tıbbi cihaz mevzuatı şartlarını kolaylaştırmaktır. Hizmetimiz ISO 13485 danışmanlık, ISO 13485 sistem kurulumu, ISO 13485 dökümantasyon, ISO 13485 eğitim ve ISO 13485 denetim ve belgelendirme alanlarını kapsamaktadır.

Otomotiv Yönetim Sistemi ISO TS 16949 Eskişehir bölgesindeki ve tüm Türkiye’deki işletmelerin otomotiv sektörü için var olan kalite sistem gerekliliklerinin evrensel bazda ele alınıp muhtelif belgelendirme tetkiklerinin önüne geçilmesi için oluşturulmuştur. Test raporlarının geçerliliği ve kullanımı büyük ölçüde testi yapan IATF (International Automotive Task Force) tarafından geliştirilen TS 16949 Otomotiv üretimi sanayi ve yan sanayisinde yer firmaların uyması gereken teknik gereklilikleri içermektedir. Hizmetimiz ISO 16949 danışmanlık, ISO 16949 sistem kurulumu, ISO 16949 dökümantasyon, ISO 16949 eğitim ve ISO 16949 denetim ve belgelendirme alanlarını kapsamaktadır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001 Eskişehir bölgesindeki ve tüm Türkiye’deki işletmelerin süreçlerinin güvenliğini sağlamayı hedefleyen bir bilgi güvenliği standartıdır. İşin içinde sadece bilgisayar, bilişim güvenliği yoktur. Bunların yanında, kâğıttaki dokümanların güvenliği, her tür sürecin güvenliğini de kapsar. Bu standart, bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni (BGYS)  kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için bir model sağlamak üzere hazırlanmıştır. Hizmetimiz ISO 27001 danışmanlık, ISO 27001 sistem kurulumu, ISO 27001 dökümantasyon, ISO 27001 eğitim ve ISO 27001 denetim ve belgelendirme alanlarını kapsamaktadır.

ISO Belgesi işlemlerinizi profesyonel ekibimiz, danışmanlarımız ve baş denetçilerimiz ile yapmanızı öneririz.

Sistem Belgelendirme işlemleri, ISO belgesi, ISO 9001 belgesi, ISO 14001 belgesi, OHSAS ISO 18001 belgesi, ISO 22000 belgesi, ISO 13485 belgesi, ISO TS 16949 belgesi, ISO 27001 belgesi, diğer yönetim sistemi kalite belgeleri ve bunların danışmanlık, belgelendirme ve eğitimi için;

 

BİLKALİTE DANIŞMANLIK EĞİTİM
VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ.
Tel: 0216 459 06 52
Fax: 0216 459 06 52
GSM: 0530 543 99 91
www.bilkalite.com // [email protected]

Etiket : Belgelendirme-Sistem-Belgelendirme-ISO-9001-ISO-Belgesi-Eskişehir