ISO 9001 Faydalari

ISO 9001 in uygulanması, bir kuruluşta tahminlerin ötesinde yarar sağlayabilir. Özellikle ISO 9001 e hazırlık sürecinin değerlendirilmesi ve ISO 9001 şartlarının ötesine geçilmesi halinde standart, kuruluşu rekabetçi kılacak değişimin katalizörü olabilir. Geçmişte mükemmel olarak değerlendirilen, yarın yetersiz kalabilir. Hareketsiz kalmak gerçekte gerilemektir; bu anlamda, "ISO 9001, duvardaki bir belgeden fazlasıdır."

ISO 9001 in uygulanması, kuruluşun uluslararası standartlara uygun bir Kalite Yönetim Sistemi'ne sahip olduğunun, diğer bir ifade ile uluslararası normlarla çalıştığının bir göstergesidir. Ayrıca ISO 9001, kuruluşun kaliteye verdiği önemi simgeler ve müşteri memnuniyetine olumlu yönde katkı sağlar.

Özetlemek gerekirse, ISO 9001 in faydalarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

 1. Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar.
 2. Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, daha iyi ürün tasarımı sağlar.
 3. İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır.
 4. Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir.
 5. Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.
 6. Bu şekilde yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verir.
 7. Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.
 8. Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları artar.
 9. Her alanda sürekli iyileştirme ile kalifiye eleman oranı artar.
 10. Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.
 11. Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.
 12. Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.
 13. Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.
 14. Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.
 15. Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.

 

BİLKALİTE DANIŞMANLIK EĞİTİM

VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ.

Tel:  0216 459 06 52

Fax: 0216 459 06 52

GSM: 0530 543 99 91 – 92

[email protected]

Etiket : ISO 9001 in Faydalari