SIKÇA SORULAN SORULAR (MSDS)

SIKÇA SORULAN SORULAR

Güvenlik Bilgi Formu Nedir?

Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgeye verilen isimdir.

Güvenlik Bilgi Formu hazırlamanın yasal dayanağı var mıdır?

Evet vardır. Güvenlik Bilgi Formları 26 Aralık 2008 tarihli ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanır.

Güvenlik Bilgi Formunu kimler hazırlayabilir?

Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatlarda da güvenlik bilgi formları, aynı niteliğe sahip kişilerce hazırlanır. Ülkemizde sadece Türk Standartları Enstitüsü (TSE) TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Dolayısı ile Güvenlik Bilgi Formları, sadece TSE tarafından sertifikalandırılmış “Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı” belgesi ile hazırlanmaktadır.

Güvenlik bilgi formlarının dili ne olmalıdır?

Güvenlik bilgi formu, Türkçe hazırlanır. (MSDS’lerde kullanılan dilin net, basit, anlaşılır ve kısa olması gerekmektedir. Belirsiz anlam içeren sözcükler kullanılmamalıdır. “Sağlığa etkisi yoktur”, “Her ortamda saklanmalıdır” gibi uyarılar kabul edilemez. MSDS’ler her ülkenin kullandığı dilde hazırlanabildiği gibi değişik dillerde hazırlanmış olan MSDS’ler de yerel dillere çevrilebilir.

Etiket : SIKÇA SORULAN SORULAR (MSDS)