Kalkınma Ajansları

 • Kalkınma Ajansları

   

  Planlı Kalkınma döneminin kazandırdığı tecrübeler, küreselleşen dünyada kalkınmada yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın ancak yerel potansiyelin harekete geçirilmesi yoluyla başarılabileceği yönündeki baskın görüşler ülkemizde Kalkınma Ajanslarının kuruluş sebeplerinden bazılarıdır. Bu düşüncelerden hareketle, 8 Şubat 2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kurulusu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajanslarının kurulmasının önü açılmıştır. Anılan Kanuna istinaden, 31/05/2006 tarih ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte Çukurova Kalkınma Ajansı iki pilot uygulama olarak kurulmuşlardır.
  Kalkınma Ajanslarının amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, temin edilen kaynakları etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, ayrıca bölgenin yatırım imkânlarını iç ve dış yatırımcılara tanıtmak suretiyle bölgede yapılacak yatırımlar ile ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek, rekabet gücünü yükseltmek ve sürekli kılmaktır. 5449 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT), Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumludur. Kalkınma Ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili is ve işlemlerin usul ve esaslarını, bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenleyen Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 Sayılı Resmî Gazete’de ve aynı yönetmelik gereğince Destek Yönetim Kılavuzu 9 Aralık 2009 tarihinde DPT tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ajanslar tarafından bu Yönetmelik ve Kılavuz çerçevesinde sağlanacak desteklere ilişkin ilke ve kurallar; ulusal plan ve stratejiler, bölge plan ve programları ile Ajansın yıllık çalışma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda oluşturulur. Ajans, başvuru şartlarının tayininde ve başvuru rehberinin hazırlığında basta DPT olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.

  Türkiye'de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı kurulmuştur.
  26 bölgesel kalkınma ajansının merkezleri ve kapsadığı iller şu şekildedir:

  No

  Kalkınma Ajansı

  Kapsanan İller

  1

  Ahiler

  Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir 

  2

  Ankara

  Ankara 

  3

  Batı Akdeniz

  Antalya, Burdur, Isparta  

  4

  Batı Karadeniz

  Bartın, Karabük, Zonguldak 

  5

  BEBKA-Bursa Eskişehir Bilecik

  Bilecik, Bursa, Eskişehir  

  6

  Çukurova

  Adana, Mersin 

  7

  Dicle

  Batman, Mardin, Şırnak, Siirt  

  8

  Doğu Akdeniz

  Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 

  9

  Doğu Anadolu

  Bitlis, Hakkari, Muş, Van

  10

  Doğu Karadeniz

  Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon 

  11

  Doğu Marmara

  Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova 

  12

  Fırat

  Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli 

  13

  Güney Ege

  Aydın, Denizli, Muğla 

  14

  Güney Marmara

  Balıkesir, Çanakkale 

  15

  İpekyolu

  Adıyaman, Gaziantep, Kilis 

  16

  İstanbul

  İstanbul 

  17

  İzmir

  İzmir 

  18

  Karacadağ

  Diyarbakır, Şanlıurfa 

  19

  Kuzey Anadolu

  Çankırı, Kastamonu, Sinop 

  20

  Kuzeydoğu Anadolu

  Bayburt, Erzincan, Erzurum 

  21

  Mevlana

  Karaman, Konya 

  22

  Orta Anadolu

  Kayseri, Sivas, Yozgat 

  23

  Orta Karadeniz

  Amasya, Çorum, Samsun, Tokat 

  24

  Serhat

  Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars 

  25

  Trakya

  Edirne, Kırklareli,Tekirdağ 

  26

  Zafer

  Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak 

   

   

Etiket : Kalkınma Ajansları