ISO IEC 20000ni Bir Hizmet Sağlayıcı Seçmek İçin Kullanmak

ISO IEC 20000ni Bir Hizmet Sağlayıcı Seçmek İçin Kullanmak

ISO / IEC 20000′e uyum sağlamak isteyen bir hizmet sağlayıcının açısından yazılmış olan kitabın önceki bölümlerinden farklı olarak, bu bölüm Iso / IEC 20000′ni tedarikçileri için bir kalite standardı olarak kullanmak isteyen bir müşterinin bakış açısından ele alınmıştır. Bu başarılı tedarikçinin seçilmesi ya da mevcut hizmet sağlayıcının bir değerlendirmesi  yoluyla tedarik prosesinin bir parçası olabilir.  Genelde her ikisi birdendir.

Tedarik Prosesinde ISO / IEC 20000′nin Kullanılması

Taşeronluk sözleşmeleri ve ihaleleri ISO / IEC 20000ne dayanan gereklilikler ve bu standart atıflar içermektedir. En basit gereklilik , hizmet sağlayıcı adayının var olan hizmetleri için ISO / IEC 20000 ile uyumlu olması ya da sözleşme imzalandıktan sonra belirli bir süre içinde ISO / IEC 20000 standardına ulaşmayı taahhüt etmesidir.

Genel hizmete destek olan çeşitli organizasyonlar olması gibi genel olarak yaygın bir durumunda, müşteri, büyük tedarikçilerden birinin ISO / IEC 20000 standartlarına uygun prosesleri olduğunu delillendirmesini talep edebilir. Bu şartlarda, büyük tedarikçi , ISO / EC 20000 standartlarını sağlamayı amaçlayan hizmet sağlayıcıdır.  Bu hizmet sağlayıcı/ büyük tedarikçi, diğer taşeron tedarikçilerden aldıkları hizmetleri de gerektiğinde yönettiklerini ve böylelikle hizmetin bir bütün olarak müşterilerinin sözleşmeye bağlı şartlarını karşıladığını ispatlamalıdır.  Bu konu, BP 0033te, baştan sona hizmet yönetimi, bölümünde açıklanmıştır.
Alternatif olarak, müşteri tüm tedarikçilere bir zorunluluk getirebilir ve buna bağlı olarak tüm tedarikçiler ISO / IEC 20000′e uyum sağlamayı amaçlayan hizmet sağlayıcılara dönüşebilirler.  Bu müşteri yönünden doğal olarak yönetilmesi daha zor bir durumdur ve tedarikçi yönetim prosesini daha masraflı hale getirebilir. Ancak, bu kontrol hizmet üzerinde daha çok doğrudan kontrol sağlar.

Bu tüm tedarikçiler için ayrı yükümlülükler yaklaşımı , gerekliliklerin kapsamıyla uyum içinde olamayacak kadar belli bir konuda uzmanlaşmış tedarikçilerin yoluna bir engel olarak çıkabilir. Bu şartlarda tüm tedarikçilerden ISO / IEC 20000 uyumluluğu takip etmek , müşteri için verimli ve de mantıklı olmayabilir. Her bir yaklaşım, müşterinin organizasyonunun ihtiyaçları ve faydaları açısından değerlendirilmelidir.

ISO / IEC 20000 müşteriler ile ilgili gereklilikler içermese de, eğer bir müşteri hizmet sağlayıcılarına ISO / IEC 20000e uyumluluk yükümlülüğü getirmeye karar verdiğinde, bunun müşterinin kendi politikalarını, proseslerini ve prosedürlerini etkilediğinin tamamen bilincinde olmalıdır. Örneğin, iş ilişkileri prosesi, hizmet sağlayıcının müşteri memnuniyetini izlemesini gerektirir, bu ancak müşteri olan organizasyonun işbirliği yapması durumunda gerçekleşebilir.
Ayrıca şu sebepler ile de tavsiye edilebilir:
•    hizmet sağlayıcının yönetim takımının gerekli hizmet kalitesini sunmakla aktif olarak ilgilendikleri ve bunu amaçladıklarını güvenceye almak için
•    kendi organizasyonunuzun da, ISO / IEC 20000 gereklilikleri ile uyumlu  bir hizmet sağlayıcı ile çalışmayı amaçladığını güvenceye almak, özellikle de ilişki yönetimi
•    potansiyel tedarikçinin sizin ile olan kültürel uyumunu anlamak için

ISO / IEC 20000 gerekliliklerini bir kontrol listesi olarak kullanma

bir tedarikçinin şartlarını tanımlar iken (gerek dahili gerek harici) müşteri  ISO / IEC 20000de yer alan iyi uygulamalar gerekliliğinin faydalı olduğunu görecektir. En temelde, ISO / IEC 20000 bir kontrol listesi olarak kullanılabilir. ISO / IEC 20000′in kilit gereklilikleri bir ihale evrakında ya da asıl sözleşmede talep edilen hizmetin açıklanmasında yer alabilir.

ISO / IEC 20000 sertifikalarının güvenilirliği:

eğer var olan bir ISO / IEC 20000 standardına dayanarak bir tedarikçi seçiyorsanız, aşağıdakileri kontrol etmeniz tavsiye olunur:
•    Denetim,Bölüm 4te, uyum ve belgelendirme denetimlerinde belirtildiği gibi, bağımsız profesyonel bir özel denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiş tam bir belgelendirme denetimi miydi?
•    Eğer öyleyse, sertifikada bu yer alır ve belgelendirme şirketinin resmi logosu bulunur.
•    Hizmet sağlayıcı tüm gerekli hizmetleriniz için  ve tüm gerekli bölgelere istenen kalitede hizmet sağlayacak kapasiteye sahip midir?
•    belgelendirme denetiminin kapsamı, sizin organizasyonunuzun gerekliliklerini karşılayamayacak kadar dar mıydı? (Örn. Bölge olarak Ya da hizmet şekli olarak)

değerlendirme profesyonel bir denetim şirketi olmayan bir organizasyon tarafından gerçekleştirilmiş olabilir ya da bir denetim şirketi, gerekli hizmet yönetiminde yeterli deneyime sahip olmayabilir. Bu tür bir organizasyon  tanınmış bir ISO / IEC 20000 belgelendirme şemasında tescilli olmayacaktır.

Hizmet sağlayıcılar aynı zamanda ISO / IEC 20000 ile uyumluluk bağlamında, örneğin hizmet yönetimlerini kendilerinin değerlendirdiği  ve gereklilikleri yerine getirdiklerine inanmaları yoluyla kendi belgelendirmelerini oluşturduklarını iddia edebilirler. Bu bir belgelendirme denetimi değildir ve bu tür bir denetim bağımsız olduğu garanti edilemez ya da gerekli titizlikle gerçekleştirildiği garanti edilemez.

Etiket : ISO IEC 20000ni Bir Hizmet Sağlayıcı Seçmek İçin Kullanmak