Turizm Yatırım Ve Teşvik Belgesi

Turizm Yatırım Ve Teşvik Belgesi

Turizm belgeleri , yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi, bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi için önemlidir.

Turizm tesislerine turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesi ile bu tesislerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fiziki şartlara, işletmecilik esaslarına, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Firmamız;

- Turizm Yatırım Belgesi

- Turizm Teşvik Belgesi

- Turizm İşletme Belgesi

- Doğrudan turizm işletme belgesi

- Belge Devir İşlemleri

konularında A’dan Z’ye tüm işlemlerinizi titizlikle sonuca ulaştırır.

Kaliteli bir yatırım için belgelerinizi almayı ve bizi aramayı ihmal etmeyin.

Etiket : Turizm Yatırım Ve Teşvik Belgesi