ISO 22000 Ggys Temel Egitimi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Eğitimin Amacı:
Gıda sektörü üretim ve hizmetleri zincirinde bulunan kuruluşların, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini ve tehditlerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulması ve yönetilmesi konusunda temel bilgilerin katılımcılara kazandırılmasının sağlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği:
Gıda Güvenliği temel kavramların açıklanması, ön ve operasyonel ön koşul programları, ilk koşul programlar, HACCP planının oluşturulması, literatür gıda kodekslerinin, Gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri, Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi, Pratik ve Örneklendirmeli Uygulamalar.

Katılımcı Profili:
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemi’ ni planlamak, kurmak ve uygulamakla sorumlu personellerle, Gıda güvenliği konusunda bilgili, her kademe yöneticiler.

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.
Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.
Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.
Eğitim Süresi: 1, 2 yada 3 gün.
Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.
Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

Etiket : ISO 22000 Ggys Temel Egitimi